Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

2
GYMNÁZIUM S VIAC AKO 40-ROČNOU TRADÍCIOU

Gymnázium, Hubeného 23 v Bratislave je zaradené do siete škôl od roku 1972. Má viac ako 40-ročnú tradíciu a jeho výchovno-vzdelávacím procesom prešlo nespočetné množstvo žiakov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie, pokračovali v štúdiu na vysokých školách a pracujú na dôležitých postoch doma i v zahraničí.

Škola vzdeláva v dvoch formách štúdia, a to v štvorročnej a osemročnej forme so zameraním na cudzie jazyky.
Škola tiež vychovala veľa úspešných športovcov, ktorí reprezentovali nielen školu, ale aj Slovenskú republiku na významných podujatiach – Majstrovstvách Európy a sveta. Doteraz mnohí z nich pôsobia v zahraničí ako hráči a tréneri, významné miesta zastávajú v športových zväzoch a podieľajú sa na organizovaní domácich aj medzinárodných športových podujatí.

V súčasnosti naša škola žije aktívnym životom. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 32 skúsených kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Škola má vypracovaný Školský vzdelávací program v súlade so svojimi cieľmi. Prioritou vzdelávania je pripraviť do života tvorivých, komunikatívnych, flexibilných absolventov, ktorí budú schopní zúročiť získané vedomosti. Veľkú pozornosť venujeme podmienkam vyučovania, materiálnemu a technickému vybaveniu, inovatívnym metódam, formám vyučovania a výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podporujeme výučbu cudzích jazykov, matematiky a voliteľných predmetov. Kreativitu žiakov rozvíjame aj mimoškolskou činnosťou, zapájaním sa do rôznych predmetových súťaží, krúžkov a projektov. Posledný veľký projekt „Inšpirujme k prírodným vedám“ sme získali z ESF na podporu vzdelávania prírodovedných predmetov a vybavenia ich laboratórií.

Doterajšie mnohoročné fungovanie gymnázia, úspechy našich terajších študentov i absolventov, ako aj záujem o osemročné či štvorročné štúdium svedčia o kvalite riadenia a práce pedagógov, teda o vysokej úrovni našej školy, ktorá aj v súčasnej neľahkej situácii dokáže obstáť v konkurencii bratislavských gymnázií.

Pedagogický kolektív Gymnázia,
Hubeného 23, Bratislava

2 komentárov:

 1. 40 rokov? Maturoval som tam roku 1954...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý deň,
   naše gymnázium má presne 44 rokov. Zriadené bolo 1.9.1972.
   Vy ste maturovali v roku 1954, išlo pravdepodobne o SVŠ, ktorá bola asi v budove súčasného gymnázia. Viem, že tu bola ešte pred nami umiestnená aj základná škola.
   Takže ako vidíte, školy sa menia a budova pretrváva.
   S pozdravom
   Mgr. Jana Grančičová, zástupkyňa riaditeľky školy

   Odstrániť